Muafiyetli SRC Belgesi

Aşağıdaki Şartları Sağlayan Sürücüler Irmak SRC ve Psikoteknik Ofislerine Gelerek Çaylarını Yudumlarken Sadece 93 TL SRC Belgesi Harç Ücreti Ödeyerek SRC Belgelerine Sahip Olabilirler. Irmak SRC ve Psikoteknik Bu Hizmeti Ücretsiz Olarak sunmaktadır.

Sınavsız SRC Belgesini Kimler Alabilir?

Şubat 25 2003 yılının dan önce alınmış ehliyetler için muafiyet bulunmaktadır. Yaş kısıtlamaları geçerli olmak üzere muafiyetten yararlanabilirler.

SRC Belgesi SRC 1 SRC 2 SRC 3 SRC 4 ve SRC 5 Olarak 5 ana bölüme ayrılır. SRC belgeleri Avrupa Birliği İle Uyum Kapsamında Kanunlarımıza Girmiş Alınması Zorunlu Olan Mesleki Yeterlilik Belgeleridir

4925 sayılı Kara Yolu Taşıma Kanunu ve Kara Yolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren veya gösterecek olan tüm sürücülerin alması zorunlu olan belgelerdir.

SRC 1 Belgesi Nedir?

SRC 1 Belgesi Uluslar arası yolcu taşımacılığı mesleki yeterlilik belgesidir

SRC 2 Belgesi Nedir?

SRC 2 Belgesi Yurtiçi yolcu taşımacılığı mesleki yeterlilik belgesidir

SRC 3 Belgesi Nedir?

SRC 3 Belgesi Uluslar arası eşya-kargo taşımacılığı mesleki yeterlilik belgesidir

SRC 4 Belgesi Nedir?

SRC 4 Belgesi Yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı mesleki yeterlilik belgesidir

SRC 5 Belgesi Nedir?

SRC 5 Belgesi Tehlikeli madde taşımacılığı mesleki yeterlilik belgesidir

SRC Belgesinin Kapsamı

4925 sayılı Kara Yolu Taşıma Kanunu ve Kara Yolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren veya gösterecek olan tüm sürücülerin alması zorunlu olan belgelerdir.Kendi aracı ile ticari yük veya yolcu taşıyan şoförler ile başkasının adına yük veya yolcu taşıyan şoförlerin alması zorunlu belgedir. Denetimlerde yük veya yolcu taşıdığınız baz alınmaz şirket adına kayıtlı veya ticari bir araç kullanıyorsanız SRC Belgesi ibraz zorunluluğunuz vardır.

Bu tanımın kapsamının genişliği ilk bakışta fark edilememektedir. Ticari herhangi bir işletme üzerine kayıtlı bir motorlu araç kullandığınızda araca uygun src belgesi alma zorunluluğu vardır. örnek olarak hiç yük taşımasanız bile Van tipi ufak yüklerin taşınabileceği araçları yurt içinde kullanabilmek için SRC 4 belgesi alma zorunluluğunuz vardır. Ya da hiç yolcu taşımasanız bile Ticari herhangi bir işletme üzerine kayıtlı bir otomobili yurt içinde kullandığınızda src 2 belgesi almak zorunludur.

Irmak SRC Eğitim Kurumunda eğitimlerini tamamlayan ve başarılı olan kursiyerlere, Irmak SRC Eğitim Kurumu tarafından Yönetmeliğin 27 nci maddesi hükmü doğrultusunda Özel Mesleki Yeterlilik Sertifikası düzenlenir. Sertifika bilgileri Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenmesi için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına elektronik sistemle iletilir.

Başarılı kursiyerler il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenen ve il milli eğitim müdürlüğüne bildirilen tarihlerde, sınav yürütme komisyonunun gözetim ve denetiminde sınavlara alınırlar

Teorik sınavlar

Öğretim programlarına uygun en az 40, en çok 50 sorudan oluşan çoktan seçmeli test soruları ile yapılır. Teorik sınavın değerlendirilmesi salon başkanı ve gözetmen tarafından cevap anahtarına göre yapılır. 100 tam puan üzerinden değerlendirilen sınavda, 70 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı sayılır. Teorik sınav sonucu açıklandıktan sonra başarılı olan SRC Belgesi kursiyerleri aynı gün uygulamalı sınava alınırlar.

SRC Belgesi kursiyerlerinin 4 sınav hakkı 4 Test sınavı + 4 Uygulama Sınavı şeklinde değildir. Test sınavında kalanlar uygulama sınavına giremedikleri için uygulama sınavı hakları da yanar. Örnek olarak kursiyer 3 adet src test sınavından kalmış ise 4. hakkında hem test hemde uygulamadan geçmesi zorunludur. Test hakkınız yandığında uygulama hakkınızda yanar. uygulamadan kaldığınızda ise test sınavınız yanmaz sadece kalan hakkınız kadar uygulama sınavına girme hakkınız olur.

Uygulamalı sınavlar

Öğretim programlarına uygun 3 veya 5 uygulamalı soru ile yapılır. Uygulamalı sınav bittiğinde cevap anahtarına göre değerlendirme yapılır. Uygulamalı sınavda soruların yarısından fazlasına doğru cevap veren kursiyer başarılı sayılır. Uygulamalı sınavda başarısız olan kursiyer üç kez daha uygulamalı sınava girer.

SRC Belgesi Uygulama video soruları basit olmakla birlikte 1 dakikalık zaman kısıtlaması sınava girenler üzerinde baskı oluşturmaktadır. SRC Belgesi Uygulama sınavına girecek olan kursiyerlerin kolayca cevaplayabileceği sorularda heyecan yüzünden dikkatleri dağılmakta videolardaki detayları kaçırabilmektedirler. 30’dan fazla sayıdaki video uygulama soruları kursiyerlerin sınav heyecanını azaltmakta, benzer uygulama sorularında detaylara nasıl hakim olabileceklerini göstermektedir.

Yaklaşık 30 dakika süren Uygulama Deneme Sınavı, sınava girecek adayların başarı oranlarını 100% arttırmaktadır. Gerçek uygulama sınavından farkı 1 dakika sonunda doğru cevabı göstermesidir. Irmak SRC Kursiyerleri için 200 den fazla uygulama video soru çalışmaları sınıflarda ve online eğitim sisteminde ek olarak sunulmaktadır.

Karayolları trafik kanun ve yönetmelikleri araçların güvenli ve sürücülerin bilinçli olmalarına yönelik bir takım yeni uygulamalar getirmiş ve bunları cezai şartlara bağlamıştır.

SRC Belgesi adı altında sınıflandırılan Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayanlar ağır para cezası ile cezalandırılmaktadır

  • Her türlü kamyon, kamyonet, çekici, yarı römork, tanker veya hafif yükler taşıyan şirket minibüs araçları kullanan sürücüler

  • Yurtiçi yolcu taşımalarında kullanılan otobüs, minibüs, otomobil ile okul taşıtı sürücüleri

  • Yurt dışı yolcu taşımalarında kullanılan otobüs, minibüs, otomobilleri kullanan sürücüler

  • Karayolları Taşıma Yönetmeliği kapsamında taşımacılığı meslek olarak yapacak sürücüler

  • Yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı yapacak sürücüler

  • Uluslararası eşya-kargo taşımacılığı yapacak sürücüler

  • Tehlikeli madde taşımacılığı yapacak sürücüler

SRC Belgesi Başvurusu

SRC Belgesi Başvurusu İçin Kanuni Gereklilikler.

Kimler SRC Belgesi Alamaz?

Kursa kayıt olacak kursiyerler aşağıdaki şartlara sahip olmalıdır.

Adli sicil ve arşiv kayıtlarında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hüküm giydiğine dair kayıt bulunmaması

En az ilkokul düzeyinde eğitim almış olması ve alacağı mesleki yeterlilik sertifikasına uygun sürücü belgesine sahip olması

SRC Belgesi Kursuna Kayıt Olacak Kursiyerlerden İstenen Evraklar.

2 adet biyometrik fotoğraf.

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

Ehliyet Fotokopisi.

Diploma ya da öğrenci belgesi fotokopisi.

Resmi kuruma verilmek için alınan Adli sicil arşiv kaydı.

Irmak SRC Başvurularınızı Kolaylaştırıyor.

Nüfus Cüzdanı,Ehliyet,Diploma ya da öğrenci belgesi fotokopilerini ofislerimizde ücretsiz çektirebilirsiniz.

E-Devlet şifreniz var ise Adli sicil arşiv kaydını çıkarmanıza ücretsiz yardım alabilirsiniz.

Tek yapmanız gereken 2 adet biyometrik fotoğraf çektirip, Diploma ya da öğrenci belgesi ve kimlikleriniz ile Irmak SRC ofislerine gelmeniz. Çayınızı yudumlarken evraklarınızı sizin için hazırlıyoruz.

IRMAK SRC

Mesleki Eğitim

Mesleki Belge

SRC, ODY, ÜDY Belgesinde Yüksek Başarı

SRC Belgesi SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4

ODY Belgesi ODY 1, ODY 2, ODY 3, ODY 4

ÜDY Belgesi ÜDY 1, ÜDY 2, ÜDY 3, ÜDY 4

1 Saatte Psikoteknik Belgesi

Kurumsal Hizmet

Yetki Belgeleri Danışmanlığı

A1 Yetki Belgesi Danışmanlığı A2 Yetki Belgesi Danışmanlığı

B1 Yetki Belgesi Danışmanlığı B2 Yetki Belgesi Danışmanlığı B3 Yetki Belgesi Danışmanlığı

C1 Yetki Belgesi Danışmanlığı C2 Yetki Belgesi Danışmanlığı C3 Yetki Belgesi Danışmanlığı

B1 Yetki Belgesi Danışmanlığı B2 Yetki Belgesi Danışmanlığı B3 Yetki Belgesi Danışmanlığı

C1 Yetki Belgesi Danışmanlığı C2 Yetki Belgesi Danışmanlığı C3 Yetki Belgesi Danışmanlığı

D1 Yetki Belgesi Danışmanlığı D2 Yetki Belgesi Danışmanlığı D3 Yetki Belgesi Danışmanlığı D4 Yetki Belgesi Danışmanlığı

F1 Yetki Belgesi Danışmanlığı F2 Yetki Belgesi Danışmanlığı F3 Yetki Belgesi Danışmanlığı

G1 Yetki Belgesi Danışmanlığı G2 Yetki Belgesi Danışmanlığı G3 Yetki Belgesi Danışmanlığı

H1 Yetki Belgesi Danışmanlığı H2 Yetki Belgesi Danışmanlığı H3 Yetki Belgesi Danışmanlığı

K1 Yetki Belgesi Danışmanlığı K2 Yetki Belgesi Danışmanlığı K3 Yetki Belgesi Danışmanlığı

L1 Yetki Belgesi Danışmanlığı L2 Yetki Belgesi Danışmanlığı

M1 Yetki Belgesi Danışmanlığı M2 Yetki Belgesi Danışmanlığı

N1 Yetki Belgesi Danışmanlığı N2 Yetki Belgesi Danışmanlığı

P1 Yetki Belgesi Danışmanlığı P2 Yetki Belgesi Danışmanlığı

R1 Yetki Belgesi Danışmanlığı R2 Yetki Belgesi Danışmanlığı

T1 Yetki Belgesi Danışmanlığı T2 Yetki Belgesi Danışmanlığı T3 Yetki Belgesi Danışmanlığı

Öğrenci Ve Personel Servis Taşımacılığı Danışmanlığı

İleri Değerlendirme Ve Eğitim Teknikleri, Detaylı Analiz Ve Kişiye Özel Eğitimler Sayesinde Her Seviyede Yüksek Başarı

Istanbul SRC Belgesi