SRC Belgesinde Yaş Sınırı Nedir?

En üst yaş sınırı: 66 yaşından gün almamış olmaları gerekir

Minimum yaş sınırı: İlgili ehliyetin yaş sınırı ile belirlenir.

Büyük otobüs kullananlarının 26 yaşından gün almış olmaları gerekir. Bu yaş sınırı SRC Belgesini almaya engel teşkil etmez ama Büyük otobüs kullanmak için 26 yaş sınırı arandığı için cezaya tabi olur.

Aksi belirtilmedikçe reşit sayılan ehliyet sahibi kişiler, istisnalar hariç 18 yaşından gün almış olmaları gerekir.

Kısaca SRC Belge tiplerine göre yaş sınırları: SRC 1, SRC 2, SRC 3 ve SRC 4 Belgesi için 18 yaşından gün almış ve 66 yaşından gün almamış olmalıdır. Yukarıda Bahsedildiği gibi SRC Belgesine sahip olsanız bile bazı araçlar için mevzuatın yaş sınırlamaları öncelik taşır.

IRMAK SRC

Mesleki Eğitim

Mesleki Belge

SRC, ODY, ÜDY Belgesinde Yüksek Başarı

SRC Belgesi SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4

ODY Belgesi ODY 1, ODY 2, ODY 3, ODY 4

ÜDY Belgesi ÜDY 1, ÜDY 2, ÜDY 3, ÜDY 4

1 Saatte Psikoteknik Belgesi

Kurumsal Hizmet

İleri Değerlendirme Ve Eğitim Teknikleri, Detaylı Analiz Ve Kişiye Özel Eğitimler Sayesinde Her Seviyede Yüksek Başarı

Istanbul SRC Belgesi