ALTINCI KISIM

Denetim ve Tutanaklar, İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Denetim ve Tutanaklar

Denetim

Madde 64

(1) Yetki belgesi sahiplerinin Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında yer alan faaliyetleri Bakanlığın denetimine tabidir.

(2) Bakanlık yapacağı denetimleri; kendisinin yanı sıra, 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin verdiği yetkiye dayanarak, Kanunun 27 nci ve bu Yönetmeliğin 65 inci ve 66 ncı maddelerinin yetkili kıldığı personel eliyle yapar.

(3) Bakanlık ve yetkili diğer kurum ve kuruluşlar, denetim faaliyetleri sırasında işbirliği içerisinde ve koordineli olarak görev yapar.

(4) Denetim yapmakla görevli/yetkili olanlar tarafından yetki belgesi sahiplerinden istenilen belgelerin verilmesi zorunludur. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

(5) Kanun ve bu Yönetmeliğe göre yapılacak denetimlere ilişkin usul ve esaslar, Bakanlıkça belirlenir.

(6) Denetimle ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

IRMAK SRC

Mesleki Eğitim

Mesleki Belge

SRC, ODY, ÜDY Belgesinde Yüksek Başarı

SRC Belgesi SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4

ODY Belgesi ODY 1, ODY 2, ODY 3, ODY 4

ÜDY Belgesi ÜDY 1, ÜDY 2, ÜDY 3, ÜDY 4

1 Saatte Psikoteknik Belgesi

Kurumsal Hizmet

Yetki Belgeleri Danışmanlığı

A1 Yetki Belgesi Danışmanlığı A2 Yetki Belgesi Danışmanlığı

B1 Yetki Belgesi Danışmanlığı B2 Yetki Belgesi Danışmanlığı B3 Yetki Belgesi Danışmanlığı

C1 Yetki Belgesi Danışmanlığı C2 Yetki Belgesi Danışmanlığı C3 Yetki Belgesi Danışmanlığı

B1 Yetki Belgesi Danışmanlığı B2 Yetki Belgesi Danışmanlığı B3 Yetki Belgesi Danışmanlığı

C1 Yetki Belgesi Danışmanlığı C2 Yetki Belgesi Danışmanlığı C3 Yetki Belgesi Danışmanlığı

D1 Yetki Belgesi Danışmanlığı D2 Yetki Belgesi Danışmanlığı D3 Yetki Belgesi Danışmanlığı D4 Yetki Belgesi Danışmanlığı

F1 Yetki Belgesi Danışmanlığı F2 Yetki Belgesi Danışmanlığı F3 Yetki Belgesi Danışmanlığı

G1 Yetki Belgesi Danışmanlığı G2 Yetki Belgesi Danışmanlığı G3 Yetki Belgesi Danışmanlığı

H1 Yetki Belgesi Danışmanlığı H2 Yetki Belgesi Danışmanlığı H3 Yetki Belgesi Danışmanlığı

K1 Yetki Belgesi Danışmanlığı K2 Yetki Belgesi Danışmanlığı K3 Yetki Belgesi Danışmanlığı

L1 Yetki Belgesi Danışmanlığı L2 Yetki Belgesi Danışmanlığı

M1 Yetki Belgesi Danışmanlığı M2 Yetki Belgesi Danışmanlığı

N1 Yetki Belgesi Danışmanlığı N2 Yetki Belgesi Danışmanlığı

P1 Yetki Belgesi Danışmanlığı P2 Yetki Belgesi Danışmanlığı

R1 Yetki Belgesi Danışmanlığı R2 Yetki Belgesi Danışmanlığı

T1 Yetki Belgesi Danışmanlığı T2 Yetki Belgesi Danışmanlığı T3 Yetki Belgesi Danışmanlığı

Öğrenci Ve Personel Servis Taşımacılığı Danışmanlığı

İleri Değerlendirme Ve Eğitim Teknikleri, Detaylı Analiz Ve Kişiye Özel Eğitimler Sayesinde Her Seviyede Yüksek Başarı

Istanbul SRC Belgesi